Złote chwile w basenie i na srebrnym ekranie

Grupa dorosłych pływaków należąca do światowej elity była badana przez 10 tygodni pod względem zmian immunoglobulinowych i hormonalnych.
Etapy treningu : normalny trening przez 1-5 tygodni ( 5 x 6000 ), 6 tydzień trening słabszy i 7-10 tydzień wysiłek zwiększono o 100 % (5 x 12000). Obliczenia miały miejsce pod koniec 5 i 10 tygodnia.
Forsowny trening spowodował podwyższenie poziomu soli kwasu mlekowego i zmiany koncentracji katecholiny w osoczu. Nie zaobserwowano różnicy w poziomie kortyzolu przy różnych fazach treningu. Poziom insuliny był niższy w okresie przetrenowania ( insulina pomaga w przenikaniu glukozy do komórek ).

Wniosek : poziom insuliny i laktatu po standardowym pomiarze wysiłku może być potencjalnym wskaźnikiem przetrenowania.

Kreatynina , a pływanie.

Jacobs K., Leenders N., Sherman W., Nelson T., Lamb D., Miller E. ( 1998 ) Medicine and Science in Sport and Exercise, 30 (5) tłumaczenie i opracowanie K.Duda, I.Langer

Badanie polegało na 2 tygodniowym iniekcyjnym podawaniu kreatyny celem dowiedzenia jej wpływu na prędkość pływania. Test przeprowadzano w 2 zestawach – basen 50 m ( 6 x 50 m 2 x w tygodniu ) i basen 25 yd ( 10 x 25 yd 2 x w tygodniu ). Pływacy ( M=18, F=14) po 2 tygodniach podawania środka zostali losowo wybierani do badań.
Żadnego efektu nie odniosło podawanie kreatyny u obu płci przy teście 10 x 25 yd.
Żadnego efektu nie odniosło podawanie kreatyny u kobiet przy teście 6 x 50 m, natomiast zauważono wzrost prędkości u mężczyzn.
Te dane sugerują, że krótkie interwały pływania ( 10-15 s) są niezależne od podawania kreatyny jedynie mężczyźni poprawiają swe wyniki przy interwałach rzędu 30-35 s.

Wniosek : pływaczki nie czerpią korzyści z kreatyny, ale pływacy tak w określonym zakresie obciążeń treningowych np. interwały w zakresie 30-35 s wysiłku.

 

Przetrenowanie jest podobne pod względem symptomów podobne u grup wiekowych i dorosłych zawodników.

Sawamura S., Raglin J., Alexious S., Kentta G. ( 1998 ) Medicine and Science in Sport and Exercise, 30 (5) tłumaczenie i opracowanie K.Duda, I.Langer

Ćwiczenia treningowe, przemęczenie i jego objawy zostały porównane w grupach wiekowych kilku krajów ( Japonia=41, USA=43, Grecja=111, Szwecja=22). Okazało się, że symptomy przemęczenia, były podobne w różnych krajach. Najczęściej występującym symptomem było uczucie ciężkości po wysiłku treningowym. Kłopoty ze spaniem i apetytem były rzadsze. Pogorszenie nastroju wzrastało w miarę przemęczenia z wyjątkiem pływaków japońskich. Procent młodych pływaków, którzy zgłaszali przemęczenie był porównywalny do dorosłych nie należących do elity sportowców.

Wniosek : przetrenowanie ma podobne symptomy zarówno u dorosłych jak i młodocianych pływaków.