Testy pływackie

Testy pływackie T-30 i T-2000 mierzą maksymalny poziom zakwaszenie przy steady-state , ale wymagają ogromnej ilości czasu. To badanie próbuje ustalić test , który pozwala na poznanie możliwości wytrzymałościowych zawodnika w jak najkrótszym czasie. Wytrenowani pływacy ( n=7 ) przeszli przez 6 testów : T-30, T-2000, T-10, T-600 oraz test krytycznej prędkości. Do wyznaczenia prędkości progowej (OBLA) użyto step testu.

Najwyższa średnia prędkość pływania została zauważona w T-600, a najniższa w T-2000. Wszystkie testy były w wysokim stopniu związane z prędkością progową ( OBLA ) . T-30 i T-2000 były znacznie niższe w prędkościach niż 4 pozostałe i prędkość progowa ze step-testu. T-10 był najbardziej bliski prędkości progowej ( OBLA ).

Wniosek : Test T-10 jest praktycznym testem do określania maksymalnej aerobowej prędkości pływania.

Poziom kwasu mlekowego i reakcje hormonalne na nadmierny trening u elity pływaków.

Oh J., Yoo R., Cho J., Cho Y. ( 1998 ) Medicine and Science in Sport and Exercise, 30 (5) tłumaczenie i opracowanie K.Duda, I.Langer

Grupa dorosłych pływaków należąca do światowej elity była badana przez 10 tygodni pod względem zmian immunoglobulinowych i hormonalnych.
Etapy treningu : normalny trening przez 1-5 tygodni ( 5 x 6000 ), 6 tydzień trening słabszy i 7-10 tydzień wysiłek zwiększono o 100 % (5 x 12000). Obliczenia miały miejsce pod koniec 5 i 10 tygodnia.
Forsowny trening spowodował podwyższenie poziomu soli kwasu mlekowego i zmiany koncentracji katecholiny w osoczu. Nie zaobserwowano różnicy w poziomie kortyzolu przy różnych fazach treningu. Poziom insuliny był niższy w okresie przetrenowania ( insulina pomaga w przenikaniu glukozy do komórek ).

Wniosek : poziom insuliny i laktatu po standardowym pomiarze wysiłku może być potencjalnym wskaźnikiem przetrenowania.

 

Przetrenowanie jest podobne pod względem symptomów podobne u grup wiekowych i dorosłych zawodników.

Sawamura S., Raglin J., Alexious S., Kentta G. ( 1998 ) Medicine and Science in Sport and Exercise, 30 (5) tłumaczenie i opracowanie K.Duda, I.Langer

Ćwiczenia treningowe, przemęczenie i jego objawy zostały porównane w grupach wiekowych kilku krajów ( Japonia=41, USA=43, Grecja=111, Szwecja=22). Okazało się, że symptomy przemęczenia, były podobne w różnych krajach. Najczęściej występującym symptomem było uczucie ciężkości po wysiłku treningowym. Kłopoty ze spaniem i apetytem były rzadsze. Pogorszenie nastroju wzrastało w miarę przemęczenia z wyjątkiem pływaków japońskich. Procent młodych pływaków, którzy zgłaszali przemęczenie był porównywalny do dorosłych nie należących do elity sportowców.

Wniosek : przetrenowanie ma podobne symptomy zarówno u dorosłych jak i młodocianych pływaków.