Przetrenowanie

Przetrenowanie jest podobne pod względem symptomów podobne u grup wiekowych i dorosłych zawodników.

Sawamura S., Raglin J., Alexious S., Kentta G. ( 1998 ) Medicine and Science in Sport and Exercise, 30 (5) tłumaczenie i opracowanie K.Duda, I.Langer

Ćwiczenia treningowe, przemęczenie i jego objawy zostały porównane w grupach wiekowych kilku krajów ( Japonia=41, USA=43, Grecja=111, Szwecja=22). Okazało się, że symptomy przemęczenia, były podobne w różnych krajach. Najczęściej występującym symptomem było uczucie ciężkości po wysiłku treningowym. Kłopoty ze spaniem i apetytem były rzadsze. Pogorszenie nastroju wzrastało w miarę przemęczenia z wyjątkiem pływaków japońskich. Procent młodych pływaków, którzy zgłaszali przemęczenie był porównywalny do dorosłych nie należących do elity sportowców.

Wniosek : przetrenowanie ma podobne symptomy zarówno u dorosłych jak i młodocianych pływaków.