Kreatynina , a pływanie.

Kreatynina , a pływanie.

Jacobs K., Leenders N., Sherman W., Nelson T., Lamb D., Miller E. ( 1998 ) Medicine and Science in Sport and Exercise, 30 (5) tłumaczenie i opracowanie K.Duda, I.Langer

Badanie polegało na 2 tygodniowym iniekcyjnym podawaniu kreatyny celem dowiedzenia jej wpływu na prędkość pływania. Test przeprowadzano w 2 zestawach – basen 50 m ( 6 x 50 m 2 x w tygodniu ) i basen 25 yd ( 10 x 25 yd 2 x w tygodniu ). Pływacy ( M=18, F=14) po 2 tygodniach podawania środka zostali losowo wybierani do badań.
Żadnego efektu nie odniosło podawanie kreatyny u obu płci przy teście 10 x 25 yd.
Żadnego efektu nie odniosło podawanie kreatyny u kobiet przy teście 6 x 50 m, natomiast zauważono wzrost prędkości u mężczyzn.
Te dane sugerują, że krótkie interwały pływania ( 10-15 s) są niezależne od podawania kreatyny jedynie mężczyźni poprawiają swe wyniki przy interwałach rzędu 30-35 s.

Wniosek : pływaczki nie czerpią korzyści z kreatyny, ale pływacy tak w określonym zakresie obciążeń treningowych np. interwały w zakresie 30-35 s wysiłku.